Szkolenie KNF

szkolenie online dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych

 • szkolenie KNF prowadzone od 2007r.
 • szkolenia zgodne z rozporządzeniem z 2005r.
 • szkolenie KNF wdrożone w wielu firmach ubezpieczeniowych
 • pozytywne kontrole KNF
 • pełne 152 godzinne blended learning
 • bieżący nadzór nad uczestnikami szkolenia
 • przejrzystość procesu oceny w razie kontroli
 • kontrola maksymalnego dziennego czasu nauki
 • skuteczne szkolenia produktowe

Szkolenie KNF to nowoczesny proces szkolenia agentów ubezpieczeniowych, spełniający wymogi ustawy o obowiązkowym szkoleniu osób ubiegających się o pełnienie czynności agencyjnych. Jako jedyni na rynku oferujemy kompleksowe rozwiązanie - szkolenie dla agentów w formule e-learning. Nasz produkt to nie tylko sam kurs, ale również m.in. organizacja szkolenia, wsparcie procesu szkoleniowego i przede wszystkim dedykowany system do jego obsługi.

Kompletny proces szkolenia KNF

 

Szkolenie jest dostępne w następujących wersjach:

 • KNF 104 - podstawowe 104 godzinne szkolenie KNF;
 • KNF 48 - dedykowane szkolenie 48-godzinne;
 • KNF system nadzoru - system umożliwiający organizację i monitoring szkolenia KNF z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w rozporządzeniu.

 

Kursy mogą odbywać się zarówno na platformie e-learning u klienta jak i w trybie ASP.

 

Szkolenie i system stworzone zostały specjalnie pod wymogi rozporządzenia o szkoleniu i egzaminie KNF. Prace nad przygotowaniem tego kompleksowego rozwiązania i dostosowaniem go do wymagań ustawodawcy trwały ponad 1,5 roku. 
Oddajemy w Państwa ręce produkt innowacyjny, sprawdzony i w pełni odpowiadający Państwa potrzebom. Szkolenie KNF oferowane przez 4system Polska może zrewolucjonizować proces szkoleniowy w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Odejście od tradycyjnej i kosztownej organizacji szkolenia na rzecz nowoczesnego rozwiązania gwarantującego wypełnienie wszystkich ustawowych ograniczeń dotyczących czasu, sposobu i zakresu materiałowego nauki - to korzyści, na które zdecydowali się już inni. Dzięki naszemu rozwiązaniu kilka tysięcy agentów ubezpieczeniowych nabyło już uprawnienia do wykonywania czynności agencyjnych, potwierdzając zdobytą wiedzę i umiejętności pozytywnym wynikiem egzaminu przed komisją KNF.

 

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi zaletami naszego produktu:

Pełna zgodność z ustawą

Pełna zgodność z Ustawą

Szkolenie spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 7 lipca 2005r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania. Oferowany proces szkolenia dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych uzyskał także akceptację komisji na przeprowadzanie w trybie e-learning.

Najwyższa jakość merytoryczna

Dostępny moduł szkolenia 104 h (szkolenie ogólne) przeszedł pozytywną weryfikację zarówno KNF jak i samych użytkowników, którzy za jego pomocą skutecznie nabyli wiedzę i umiejętności. We współpracy z Państwem przygotujemy szkolenie 48 h (produktowe), które możemy udostępnić na platformie e-learning wspólnie ze szkoleniem ogólnym, bądź przeprowadzić w formule blended-learning. Cała zawartość szkolenia może zostać zweryfikowana przed rozpoczęciem procesu nauki.

Kompletny proces szkoleniowy

Kurs dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych ma budowę modułową i jest zorganizowany w formie liniowej ścieżki szkoleniowej, w której umieszczone są poszczególne jego elementy. Uczestnik szkolenia, aby przejść do kolejnego elementu na ścieżce szkoleniowej musi zaliczyć poprzedni element. Dzięki budowie modułowej szkolenie szybko może zostać przystosowany do jednej z długości trwania szkolenia zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Finansów. Nie ma także możliwości pominięcia części materiału.

Możliwość kontroli postępu nauki poszczególnych uczestników szkolenia

Oferowany system pozwala na wgląd w liczne, zróżnicowane raporty. Administrator bądź trener mogą w każdej chwili sprawdzić jak przebiega nauka poszczególnym kursantom, na którym etapie nauki się znajdują czy realizują dzienny limit godzin szkoleniowych i czy nie ma zagrożenia terminu kończenia kursu. System posiada dodatkową funkcjonalność automatycznego powiadamiania o opóźnieniach w nauce, które w formie wiadomości e-mail bądź sms trafiają zarówno do kursanta jak i do opiekuna.

Rozwiązania dla kontroli KNF

Weryfikacja skuteczności nauki

System przewiduje możliwość sprawdzania, powtarzania i utrwalania wiedzy. Na zakończenie każdego modułu użytkownikowi udostępniony zostanie test sprawdzający zdobytą wiedzę. Jeżeli jego wynik nie będzie pozytywny, kursant będzie musiał raz jeszcze przejść przez cały moduł. Takie rozwiązanie wymusi na użytkownikach aktywne uczestnictwo w szkoleniu oraz to, aby sumiennie zapoznawali się z treściami szkoleniowymi.

Rozwiązania dla kontroli KNF

System zawiera pełen zakres funkcji umozliwiających kontrolerom z KNF wykonywanie ustawowych czynności nadzorczych nad szkoleniem online. Z chęcią pokażemy je Państwu na prezentacji.

Szkolenia produktowe w formule blended learning

Ponadto

 • Wsparcie techniczne 2nd level;
 • Powiadomienia sms i e-mail przed rozpoczęciem szkolenia  i w jego trakcie;
 • Możliwość przeprowadzenia szkoleń produktowych w formule blended learning;
 • Elastyczna oferta cenowa i funkcjonalna, w zależności od potrzeb;

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ PRODUKT?

Jedyne takie rozwiązanie na rynku

Jako jedni oferujemy kompletny system do przeprowadzenia szkolenia dla osób ubiegających się o pełnienie czynności agencyjnych. Konkurencja może dostarczyć jedynie sam kurs, my zapewniamy także specjalnie zaprojektowany system, uwzględniający określone w ustawie parametry czasu nauki.

Obniżenie kosztów szkoleń

Przeciętne koszty szkolenia tradycyjnego, trwającego kilkanaście dni zawierają koszt wynajęcia sali, zatrudnienia trenera, noclegu, wyżywienia, dojazdu oraz nieobecności pracownika w pracy, co w sumie daje kwotę rzędu kilku tysięcy zł za jedną osobę. Nasze rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze.

Przeszkolisz wszystkich pracowników

Zastosowanie nauczania e-learning, pozwala na zorganizowanie szkolenia dla wszystkich pracowników, którzy tego potrzebują, bez względu na miejsce ich zamieszkania i aktualny zakres obowiązków.  E-learningowy proces szkolenia KNF pozwala na elastyczność w zakresie czasu i miejsca nauki przy jednoczesnym wypełnieniu wymogów ustawy w tym zakresie.

Dostarczysz tylko aktualne informacje

W trakcie szkoleń tradycyjnych zdarza się, że przekazywana jest nieaktualna wiedza o produktach ubezpieczeniowych firmy. Trudno na bieżąco aktualizować tradycyjne materiały szkoleniowe – jest to także bardzo kosztowne. Proces szkolenia realizowany za pomocą narzędzi e-learning umożliwia szybką aktualizację treści kursów oraz budowanie i zarządzanie archiwum kursów w poprzednich wersjach. Platforma szkoleniowa e-learning oraz sam proces szkolenia, może także zostać dostosowana do pracy w trybie blended learning.

 


Dodatkowe informacje o produkcie: